mércores, 11 de xuño de 2014

Sara Carbonero sepárase un mes do seu bebé

Segundo a RAE, conciliar é conformar dúas ou máis proposicións ou doutrinas ó parecer contrarias. Polo tanto, Sara, ti non concilias, escolles. E falo entre o teu fillo e o teu traballo. Precisamente a dicotomía que o feminismo se empeñou en denunciar. Porque non queremos ser isto ou aquilo. Querémolo todo e, para conseguilo, non podemos limitarnos á crítica destrutiva. Négome a mentar a túa cesárea. Os teus biberóns. Non quero sinalar as decisións que non comparto porque eu non son mellor nai ca ti. Porque se trata de construír, de difundir información, de contar a verdade sobre os bebés e as nais, de conciliar, si, para que ti e todas poidamos traballar e criar se é o noso desexo. O camiño non é destruirte, deixemos de revolvernos contra as nosas nais, mentres o culpable, o patriarcado, o que converte bebés en tiranos, situándoos no centro do debate feminista e reducíndoo todo a necesidades da muller vs as do neno, marcha de rositas. Seméntanos conflitos. Sepáranos. Culpabilízanos. Por que a Casillas nin lle preguntan que fai co seu fillo? Mentres sigamos as regras do xogo patriarcal manteremos o pescozo baixo a súa bota, iso si, melena fóra para poder seguir tirándonos, unhas a outras, dos pelos...


Sara Carbonero se separa un mes de su bebé
Según la RAE, conciliar es conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias. Por tanto, Sara, tú no concilias, escoges. Y lo haces entre tu hijo y tu trabajo. Precisamente la dicotomía que el feminismo se ha empeñado en denunciar. Porque no queremos ser esto o aquello. Lo queremos todo y, para conseguirlo, no podemos limitarnos a la crítica destructiva. Me niego a mentar tu cesárea. Tus biberones. No quiero señalar las decisiones que no comparto porque yo no soy mejor madre que tú. Porque se trata de construir, de difundir información, de contar la verdad sobre los bebés y las madres, de conciliar, sí, para que tú y todas podamos trabajar y criar si es nuestro deseo. El camino no es destruirte, dejemos de revolvernos contra nuestras madres, mientras el culpable, el patriarcado, el que convierte bebés en tiranos, situándolos en el centro del debate feminista y reduciéndolo todo a necesidades de la mujer vs las del niño, se va de rositas. Nos siembra conflictos. Nos separa. Nos culpabiliza. ¿Por qué a Casillas ni le preguntan qué hace con su hijo? Mientras sigamos las reglas del juego patriarcal mantendremos el cuello bajo su bota, eso sí, melena fuera para poder seguir tirándonos, unas a otras, de los pelos...

Ningún comentario:

Publicar un comentario